top of page

 

Sayaca 

 Milonga de la Anunciación  (Piazzolla/Ferrer) 

                     Recorded on July 18th, 2014 @ Nakano ZERO Hall  

                                              with Ryota Komatsu Unit    

          Ryota Komatsu (bn)    Aki Kuroda (pf)    Shinji Tanaka (cb)           Kumiko Kondo,  Aogu Tanimono (vln)   Yukiko Yoshida (vla)  

     Takuji Matsumoto (clo)   Shinpei Inoue (fl)   Natsuki Kido (gt)

                                         Takashi Satake,  Kayoko Masaki (perc)

 

 

 Milonga triste  (Piana/Manzi)  
                    Recorded on Aug. 31, 2014 @ El Choclo, Zoshigaya 
                                                         with Naoko Aoki (arr.,pf)

 Yuyo verde  (Federico/Expósito) 
         Recorded on May 30, 2014 @ The Glee, Kaguraka, with Trio Celeste                                                                                                     Naoko Aoki (pf)                                                                                            Satoshi Kitamura (bn)                                                                                                  Shinji Tanaka (cb)
 
 

 Tu pálida voz  (Charlo/Manzi) 

                   Recorded on Aug. 5, 2014 @ El Choclo, Zoshigaya 

                                             with Shintaro Mieda Trio                                                                      Shintaro Mieda (arr., pf)                                                                         Natsumi Okimasu (vln)                                                                               Yumi Shimazu (clo) 

 

 

 Sueño de Juventud  (Discepolo) 
         Recorded on May 30, 2014 @ The Glee, Kaguraka, with Trio Celeste                                                                                                     Naoko Aoki (pf)                                                                                            Satoshi Kitamura (bn)                                                                                                  Shinji Tanaka (cb)
 
 

 Las golondrinas  (Dávalos/Falú)
      Recorded on March 25, 2012 @ Shimokitazawa Church 
                                    with Ariel Asselborn (gt, vo)

   Gricel   (Mores/Contursi)  
           Recorded on March 25, 2012 @ Shimokitazawa Church                                           with Ariel Asselborn (gt)

bottom of page